Drenthe College
Zoeken
Studeren bij DC


Bij Drenthe College leer je zoveel mogelijk actief in de praktijk. Via projecten binnen school en bij bedrijven leer je informatie inwinnen, problemen oplossen en zelfstandig werken. Zo kom je er ook achter welke kennis en vaardigheden je nog moet leren. Daarvoor volg je theorie- en vaardigheidslessen, workshops en beroepspraktijkvorming (stage)
.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Een belangrijk praktijkdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (stage). Het stagebedrijf is verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de BPV. Het stagebedrijf moet hierbij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Als een bedrijf daaraan voldoet wordt het opgenomen in het bedrijvenregister van erkende (leer)bedrijven. Deze registers zijn op internet te vinden (www.colo.nl).

Voor de beroepspraktijkvorming wordt een bpv-overeenkomst afgesloten tussen de student, school en bedrijf. Ben je als student nog minderjarig, dan wordt de bpv-overeenkomst ondertekend door je ouder(s) of verzorger(s). Bij bbl-opleidingen moet de brancheorganisatie de overeenkomst ondertekenen.

Begeleiding

Wij verwachten van je dat je steeds meer zelfstandig en verantwoordelijk werkt. We vinden het wel belangrijk om je daarbij heel goed te begeleiden.
Elke groep van ongeveer 15 studenten heeft een studieloopbaanbegeleider die tevens stagebegeleider is. Met deze begeleider heb je wekelijks een gesprek, soms met de hele groep, soms individueel.


In de meeste gevallen is de studieloopbaanbegeleiding voldoende, maar het is mogelijk dat je extra of andere begeleiding nodig hebt. Dat kan zijn omdat je binnen de opleiding tegen “grotere” problemen aanloopt, je wilt veranderen van opleiding of omdat er in je persoonlijk leven dingen gebeuren waardoor studeren lastig gaat. Je kunt dan terecht bij een studentenadviseur van SLS (StudieLoopbaanService) Zij kunnen je vaak helpen bij het vinden van een oplossing. Daarom is het erg belangrijk dat jij en je SLB-er laten weten wanneer er bij jou bijzondere omstandigheden zijn.

Op alle locaties zijn deze adviseurs aanwezig. De begeleiding door SLS kan te maken hebben met: loopbaanadvies en- begeleiding; persoonlijke begeleiding; afgeven van pasjes bij een verklaring van dyslexie of dyscalculie; beperken van faalangst; steunpunt Studie & Handicap en het Zorg Advies Team.

Ook kan een studentenadviseur je doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijkwerker of kunnen zij contact opnemen met verschillende instellingen die zich inzetten voor jongeren.

Kansrijk doorstromen van mbo naar hbo

Elk jaar stapt ongeveer 50% van onze studenten over van mbo niveau 4 naar het hbo. Drenthe College heeft daarvoor met verschillende hbo-scholen afspraken gemaakt. Klik hier om de folder over doorstroming naar het hbo te lezen.

Bewegen en een gezonde leefstijl

BOKS; voor een gezonde leefstijl

Studiegids
Studiegids

Onderwijs- en examenregeling
Alle opleidingen van Drenthe College hebben een Onderwijs- en Examenregeling.
Vakantierooster
Verzekeringspakket leerlingen
Verzekeringspakket leerlingen Drenthe College
Lees meer
Klachtenafhandeling
Heeft u een klacht? Bekijk onze procedures ...